Xe máy để lâu không sử dụng, cần bảo quản thế nào?