Giảm giá 10% sơn sporty tĩnh điện dành cho SH 2020