Rung ga đầu trên xe tay ga là gì? Cách khắc phục như thế nào?